1989

Centrum Almere-Stad

premier Ruud Lubbers opent

(Foto: Onbekend)

Het is 1989 en Almere heeft 70.000 inwoners. Voor alle bewoners wordt er een nieuw stadscentrum gebouwd, dat op 20 april van datzelfde jaar door minister-president Ruud Lubbers wordt geopend.

In 1989 wordt de jongerenzender Radio Airpeace opgericht. Een eigen radio past heel goed bij een stad waar zoveel jonge mensen en gezinnen wonen. Het radiostation staat in Almere Haven en later in Almere Stad.

In 1989 kunnen mensen in Almere zelf hun woning ontwerpen en laten bouwen. Of ze kunnen dat samen met een groepje mensen doen. Bewoners kopen dan een kavel, dat is een stuk grond, ze verzinnen dan zelf een ontwerp voor een huis. En ze laten het bouwen door een bouwbedrijf.

Vanaf 1989 moeten alle honden in Almere een hondenpenning dragen. Dat is een bewijs dat je hondenbelasting betaalt.